جهت بستن کلیک کنید
image
جهت بستن کلیک کنید
image
client

پیش دبستان پسرانه

021-88580678

client

دبستان پسرانه

021-88099145

client

متوسطه دوره اول پسرانه

021-88093044

client

متوسطه دوره دوم پسرانه ریاضی و تجربی

021-88084116

client

متوسطه دوره دوم پسرانه معارف و علوم انسانی

021-88574932

client

واحد اداری

021-88580681

client

پیش دبستان و دبستان دخترانه

021-88099119

client

متوسطه دوره اول دخترانه

021-88087212

client

متوسطه دوره دوم دخترانه

021-88366831

client

متوسطه اول و دوم دخترانه فجرصادق

021-44423354

تمرکز ما بر مذهب, تربیت, تعلیم است

و ما بر این اصول پایدار هستیم

هدف مدارس