برنامه غذایی

برنامه غذایی مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام

برنامه غذایی مجتمع

از تاریخ شنبه 97/12/25 لغایت چهارشنبه 97/12/29 به شرح جدول ذیل می باشد :

کادر
روز تاریخ غــذا دسر صبحانه کادر
شنبه 97/12/25 عدس پلو با گوشت ماست آش شله
یکشنبه 97/12/26 چلو خورش قرمه سبزی ماست -
دوشنبه 97/12/27 ماکارانی با گوشت ماست حلیم
سه شنبه 97/12/28 چلو جوجه کباب ماست -
چهارشنبه 97/12/29 تعطیلات نوروز - -
دانش آموزان
روز تاریخ غــذا دسر صبحانه دانش آموزان
شنبه 97/12/25 عدس پلو با گوشت ماست سوپ جو
یکشنبه 97/12/26 چلو خورش قرمه سبزی ماست املت
دوشنبه 97/12/27 ماکارانی با گوشا ماست حلیم
سه شنبه 97/12/28 چلو جوجه کباب ماست خامه عسل
چهارشنبه 97/12/29 تعطیلات نوروز - -

مقاطع محترم خواهشمند است آمار هفته آتی را تا پایان وقت اداری روز شنبه 1397/12/25 از طریق سامانه مکاتباتی سامان به واحد اداری اعلام نمایند.