برنامه غذایی

برنامه غذایی مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام

برنامه غذایی مجتمع

از تاریخ شنبه 98/2/14 لغایت چهارشنبه 98/2/18 به شرح جدول ذیل می باشد :

کادر
روز تاریخ غــذا دسر صبحانه کادر
شنبه 98/2/14 عدس پلو با گوشت ماست -
یکشنبه 98/2/15 خوراک شنیسل ماست عدسی
دوشنبه 98/2/16 ماه رمضان - -
سه شنبه 98/2/17 ماه رمضان - -
چهارشنبه 98/2/18 ماه رمضان - -
دانش آموزان
روز تاریخ غــذا دسر صبحانه دانش آموزان
شنبه 98/2/14 عدس پلو با گوشت ماست پنیر -کره
یکشنبه 98/2/15 خوراک شنیسل ماست عدسی
دوشنبه 98/2/16 پاستای گوشت ( فقط ابتدایی) ماست ارده -شیره
سه شنبه 98/2/17 چلو کباب کوبیده (فقط ابتدایی) ماست خوراک لوبیا
چهارشنبه 98/2/18 چلو خورش قیمه (فقط ابتدایی) ماست خامه - مربا

مقاطع محترم خواهشمند است آمار هفته آتی را تا پایان وقت اداری روز شنبه 1398/2/14 از طریق سامانه مکاتباتی سامان به واحد اداری اعلام نمایند.