تجربه 30 ساله زندگی علمی و اسلامی
  مجتمع در آینه تصویر

  آخرین اخبار

  آخرین اخبار مدارس پسرانه

  آخرین اخبار مدارس دخترانه

  لینک های پر کاربرد

  شماره تماس مدارس
  021-58216000

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان پسرانه

   ۰۲۱-۸۸۵۸۰۶۷۸

  مدارس امام صادق

  دبستان پسرانه

  ۰۲۱۸۸۰۹۹۱۴۵

  متوسطه دوره اول

  متوسطه دوره اول پسرانه

   021-88083770

  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم پسرانه

   ۰۲۱-۸۸۰۸۴۱۱۶

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان دخترانه

   ۰۲۱-88087211

  مدارس امام صادق

  دبستان دخترانه

  021-88366829

  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره اول دخترانه

   021-88087212

  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم دخترانه

  021-88087211

   

  شماره تماس مدارس
  021-58216

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان پسرانه

   ۰۲۱-۸۸۵۸۰۶۷۸

  مدارس امام صادق

  دبستان پسرانه

  ۰۲۱-۸۸۰۹۹۱۴۵

  متوسطه دوره اول

  متوسطه دوره اول پسرانه

   021-88083770
  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم پسرانه

   ۰۲۱-۸۸۰۸۴۱۱۶

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان دخترانه

   ۰۲۱-۸۸۰۸۷۲۱۱

  مدارس امام صادق

  دبستان دخترانه

  ۰۲۱-88366829

  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره اول دخترانه

   ۰۲۱-۸۸۰۸۷۲۱۲
  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم دخترانه

  021-88087211

  پیمایش به بالا