اردو دماوند دانش آموزان پایه نهم مدرسه امام صادق (ع) برگزار شد

اردو دماوند دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول پسرانه امام صادق (ع) با هدف آمادگی برای امتحانات پایان سال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه اسلام، اردو دماوند دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول پسرانه امام صادق (ع) با هدف آمادگی برای امتحانات پایان سال برگزار شد.