مراسم پایان نیمسال پایه سوم دبستان پسرانه امام صادق علیه السلام

مراسم پایان نوبت اول سال تحصیلی و دریافت کارنمای جمع بندی نیمسال اول دانش آموزان پایه سوم دبستان با حضور اولیای محترم ایشان برگزار شد و دانش آموزان این پایه در این مراسم به اجرای سرود و نمایش پرداختند.
همچنین در پایان معاون آموزشی نکاتی را پیرامون مسائل جاری و پیشرو بیان کردند.