ویژه برنامه های روز مادر در دبستان پسرانه امام صادق

مراسم های بزرگداشت و تجلیل از مقام مادران با حضور دانش آموزان و مادران ایشان برگزار شد و دبستان امام صادق توفیق میزبانی اولیای محترم را داشت.

کلیپی که ملاحظه میفرمایید، گزارشی است اجمالی از قاب دوربین رسانه صادق