پهباد فطرس 110

شیوه ی ساخت ، پرواز و شرح اجزای آن از موضوعاتی بود که در معرفی و ارائه به آن پرداخته شد.

با همت دانش آموزان پایه یازدهم، فطرس ۱۱۰ ساخته و امروز در کلاس مقابل دانش آموزان معرفی شد.

گالری تصاویر