🔻 با اساتید دبیرستان امام صادق (ع) 🔻

🔻 *با اساتید دبیرستان امام صادق (ع)* 🔻
🖋 معرفی استاد : علی اکبر صادقی پور
👨🏻‍🏫 دبیر فیزیک پایه دهم و یازدهم

¬ دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
¬ ۲۲ سال سابقه آموزش
¬ تدریس درس فیزیک در دبیرستان های دولتی امام صادق (ع)، امام حسین (ع)، الزهرا (س) به مدت ۵ سال
¬ تدریس درس فیزیک در دبیرستان های غیردولتی الزهرا (س) به مدت ۱۰ سال
¬ مشاوره تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم
¬ معاون آموزشی دبیرستان تلاش (ع) به مدت ۱۳ سال