بسم الله الرحمن الرحیم

اسناد ملی آموزش و پرورش مجتمع امام صادق علیه السلام

۱. مبانی نظری سند تحول بنیادین
۲. متن کامل سند تحول آموزش و پرورش
۳. زيرنظام راهبري و مديريت
4. زیر نظام برنامه درسي ملي
5. زیر نظام تربیت معلم
6. برنامه زیرنظام پژوهش
7. زیرنظام اهداف دوره های تحصیلی