دسته عزاداری روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تشکیل می شود

دسته عزاداری روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور خانواده ها و دانش آموزان امام صادقی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام، دسته عزاداری روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور خانواده ها و دانش آموزان امام صادقی برگزار می شود.جمعه ۶ خرداد …

دسته عزاداری روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تشکیل می شود ادامه »