بسم الله الرحمن الرحیم

منوی غذای مجتمع امام صادق بهمن ماه

از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۹۸/۱۱/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد :

 

منوی غذای ماهانه
تاریخمنوی اولمنوی صبحانه
۹۸/۱۱/۱کوکو سیب زمینیسوپ شیر
۹۸/۱۱/۲زرشک پلو با مرغکره + مربا
۹۸/۱۱/۶چلو جوجه کبابپوره سیب زمینی
۹۸/۱۱/۶استامبولیخامه عسل
۹۸/۱۰/۷ماکارانیسوپ جو
۹۸/۱۱/۸فلافلکره + پنیر
۹۸/۱۱/۱۲چلو جوجه کبابخوراک لوبیا با قارچ
۹۸/۱۱/۱۳کتلت گوشتالویه
۹۸/۱۱/۱۴چلو خورشت قیمهآش جو
۹۸/۱۱/۱۵ماکارانیتخم مرغ آب پز
۹۸/۱۱/۱۶چلو کباب کوبیدهاملت
۹۸/۱۱/۱۹چلو جوجه کبابسوپ شیر
۹۸/۱۱/۲۰چلو خورش قرمه سبزیکره + مربا
۹۸/۱۱/۲۱سبزی پلو ماهیخوراک لوبیا با قارچ
۹۸/۱۱/۲۳چلو خورش قیمهپنیر + کوجه
۹۸/۱۱/۲۶چلو جوجه کبابالویه
۹۸/۱۱/۲۷چلو کوبیده مرغآش جو
۹۸/۱۱/۲۸چلو خورش قیمه سیب زمینیپنیر + خیار
۹۸/۱۱/۲۹لوبیا پلو با گوشتخوراک عدسی
۹۸/۱۱/۳۰کوکو سیب زمینیکره + پنیر