پرسش نامه استخدامی گروه فناوری اطلاعات
جهت پاسخگویی به سوالات تنها نیم ساعت زمان دارید
پاسخگویی به سوالات تنها یک بار مجاز می باشد. در صورت پاسخگویی بیش از یک بار به سوالات ،سیستماتیک مردود در نظر گرفته می شود/

اسکرول به بالا