پنل کارکنان

دسترسی سریع به امکانات نرم افزاری

دسترسی سریع به امکانات نرم افزاری

فیش حقوقی

سامانه فیش حقوقی

مشاهده فیش حقوقی بصورت ماهیانه، با امکان پرینت فیش حقوقی در صورتیکه نام کاربری و یا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید، بصورت حضوری اقدام شود

سامانه اتوماسیون اداری

ارسال نامه های درون سازمانی و برون سازمانی با امکان پیگیری و ارشیو نمودن نامه های ارسالی. جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور بصورت حضوری اقدام شود

سامانه مدیریت اطلاعات دانش آموزان

مشاهده و بررسی لیست دانش آموزان مقطع تحصیلی بتفکیک سال ورود در سامانه فوق همکاران مطابق با نام کاربری و کلمه عبور خود امکان مشاهده لیست دانش آموزان مربوط با پایه خود را دارند

سامانه ارسال پیامک مجتمع

ارسال پیامک فردی و گروهی در سامانه فوق همکاران مطابق با نام کاربری و کلمه عبور خود امکان ارسال پیامک به والدین را خواهند داشت

سامانه ارسال ایمیل مجتمع

مجتمع دارای دو سامانه ارسال ایمیل سازمانی میباشد. و جهت ارتباط مقاطع و دیگر امور مدارس و مجتمع مورد استفاده قرار میگیرد

سامانه حضور و غیاب

در سامانه فوق امکان دیدن ساعت حضور غیاب پرسنل و همچنین درخواست مرخصی وجود دارد